คู่มือ Teamviewer Remote Desktop ติดตั้งพร้อมใช้งาน

เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์ แบบ รีโมท ด้วย teamviewer  สำหรับโปรแกรมตัวนี้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไป d/l โปรแกรมได้ที่ เวปไซด์ ขนาดของโปรแกรมไม่ถึง 2 mb. http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe เมื่อ Download เสร็จเรียบร้อยให้ทำการติดตั้งดังนี้ การติดตั้ง TeamViewer 6 มีิวิธีการทำดังนี้ 1. เรียกโปรแกรม TeamViewer_Setup.exe จะปรากฎหน้าจอดังภาพ – เลือก Install หากมี Continue reading