คู่มือ Teamviewer Remote Desktop ติดตั้งพร้อมใช้งาน

เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์ แบบ รีโมท ด้วย teamviewer  สำหรับโปรแกรมตัวนี้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไป d/l โปรแกรมได้ที่ เวปไซด์ ขนาดของโปรแกรมไม่ถึง 2 mb. http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe เมื่อ Download เสร็จเรียบร้อยให้ทำการติดตั้งดังนี้ การติดตั้ง TeamViewer 6 มีิวิธีการทำดังนี้ 1. เรียกโปรแกรม TeamViewer_Setup.exe จะปรากฎหน้าจอดังภาพ – เลือก Install หากมี Continue reading

ขึ้นข้อความ Validating Identity แล้ว connect ใช้ wireless ไม่ได้

วิธีปิดข้อความว่า ” Validating Identity ” คืออะไร สำหรับกรณีการ computer /notebook connect wireless แล้วไม่ถาม network key (รหัสผ่าน wifi ที่เราตั้งไว้) wireless แสดงข้อความ validting identity แก้ไขง่ายดังนี้ครับ 1. ที่ Desktop คลิกขวา My Network Places เลือก Continue reading