ขึ้นข้อความ Validating Identity แล้ว connect ใช้ wireless ไม่ได้

วิธีปิดข้อความว่า ” Validating Identity ” คืออะไร สำหรับกรณีการ computer /notebook connect wireless แล้วไม่ถาม network key (รหัสผ่าน wifi ที่เราตั้งไว้) wireless แสดงข้อความ validting identity แก้ไขง่ายดังนี้ครับ 1. ที่ Desktop คลิกขวา My Network Places เลือก Continue reading